Regiobijeenkomst

Datum/tijd:
maandag 14 oktober 2019 van 19:00 uur tot 22:30 uur
Thema:
Jaarlijkse Thema- en informatie-avond van CJBD en Drechtsteden-gemeenten
Locatie:
Nog niet bekend
Bijdrage:
€ 0,00 (mede mogelijk dankzij onze partner Drechtsteden-gemeenten)