Port of Business

Quality meets quality: dat is het motto van Port of BUSINESS.

Wie wij zijn? Heel simpel: het grootste communicatieplatform van Zuid-Holland Zuid. Kennis delen met kennissen en contacten leggen met de ondernemers of bestuurders die u wenst ging nog nooit zo eenvoudig. Door de pijlers magazines, online en netwerken met elkaar te verbinden, ontstaan waardevolle kruisbestuivingen op allerlei niveaus. Door zaken alleen op te pakken gaat u misschien sneller, maar door samenwerking komt u verder.

Port of BUSINESS komt uit de koker van HJ Media Producties, uitgever van de gerenommeerde zakenmagazines Rijnmond BUSINESS, Drechtsteden BUSINESS, Re/Port of Moerdijk en INSIGHT. Met per editie een thema, inhoudelijke artikelen en columns, rondetafelgesprekken met regionale professionals en diepte-interviews over interessante onderwerpen staan de magazines garant voor een stukje kennis, verdieping en achtergrond. Maar tijden veranderen en dus veranderen wij mee. Natuurlijk brengen wij nu en in de toekomst nog steeds onze vertrouwde magazines uit. Maar het blijft niet bij bladen alleen. Met Port of BUSINESS springen we in op een behoefte. De behoefte om naast het magazine nog meer in te zetten op online en netwerken op maat. U wilt toch ook partner worden van de club met het grootste netwerk van Zuid-Holland Zuid?

Bedrijfsnaam:  Port of Business
  Tinstraat 9
  Postbus 4108
  2980 GC  Riddrkerk 
Telefoonnummer: 0180-331600
Mobiel   
eMail

Bezoek de website van Port of Business