Nieuws van het bestuur

Ook vanuit het bestuur zijn er momenten dat er ‘nieuws’ te melden is. Over belangrijke besluiten, over veranderingen, over samenwerkingen of vanwege contacten met de gemeenten in de Drechtsteden. Ook dat vind je onder het kopje NIEUWS.

Interview in jubileummagazine met Richard Korteland van Drechtstedenbestuur

In de aanloop naar het 25-jarig CJBD-jubileum zetten we als bestuur onder andere een jubileummagazine in gang. We kijken hierin, zoals bij dit soort gelegenheden gebruikelijk is, terug én vooruit. Maar ook legden we contact met het bestuur van de Drechtsteden.

Juist omdat wij ons ook ‘over de Drechtsteden uit spreiden’, wilden we graag horen wat het bestuur van de deelnemende gemeenten als visie op de bedrijvigheid in de regio heeft.

In een openhartig interview met Richard Korteland, vice-voorzitter en portefeuillehouder van Economie in het Drechtstedenbestuur, spraken bestuursleden Jeroen Put (m) en Harry Eskes (l) over de kansen voor jonge bedrijven en hoe de Drechtsteden daar zelf tegenaan kijken. Waarbij wij al vroegtijdig hoorden over een nieuw investeringsfonds en hoe het Drechtstedenbestuur ‘ondernemendheid’ wil stimuleren.