Overzicht van onze evenementen

Maandelijks organiseert CJBD evenementen voor leden en geïnteresseerden. Hier vind je een overzicht van afgesloten evenementen en de daarbij behorende foto’s. De geplande evenementen vind je onder Agenda.


Johan den Houter voorzitter CJBD

ALV 2020

De algemene ledenvergadering 2020 kende een stevige opkomst: zo mooi dat veel leden plus enkele partners tijd hadden gemaakt om mee te komen praten over hún vereniging!

Ditmaal met een extra belang, vanwege de verkiezing voor een nieuwe voorzitter. Harry Eskes stopte aan het eind van zijn termijn en opperde eind vorig jaar Johan den Houter te polsen. Het bestuur sprak enkele malen met Johan en het resultaat is nu bekend: Johan is de nieuwe voorzitter van CJBD! Veel succes Johan en bedankt Harry.

Dat CJBD lééft, blijkt uit het feit dat bijna 50% van de leden en partners aanwezig was. Een fantastische opkomst! Dus hielp het echt dat de ALV op een aparte avond werd gehouden.

Begroting

De vergadering kraakte met het bestuur enkele noten over de begroting voor 2020. Er lag een ambitieuze begroting, met een stevige post voor externe sprekers bij evenementen en het verzoek om geld te reserveren om de website te moderniseren. Vanwege die posten stelde het bestuur voor het lidmaatschapsgeld met 1,25 euro per maand te verhogen naar 160 euro (excl. BTW). Om niet in te teren op de reserves, wordt per evenement een bijdrage gevraagd (10 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden). De begroting werd aangenomen. Hiermee kan het bestuur aan een mooi jaar werken!

Statuten

Aansluitend werden de nieuwe statuten, nadat deze enkele maanden eerder ter inzage waren gelegd, behandeld en met enkele kleine aanpassingen aangenomen. Dan kan het bestuur van hieruit verder werken aan het huishoudelijk reglement. Daarmee zorg je voor duidelijke processen en afspraken.

Voorzitter

Voordat hij als nieuwe voorzitter gekozen werd, vroeg Harry Johan iets over zichzelf en zijn keuze te vertellen. Johan deed het met plezier en benadrukte dat, als hij voorzitter zou worden, hij stáát voor binden en verbinden én dat hij resp. het bestuur dat niet kan zonder hulp van de leden. Johan werd unaniem gekozen.
Esther bedankte vervolgens Harry en gaf hem een mooie bos bloemen en een lekker wijntje.
Eveneens aftredend was Werner Kelder, ons bestuurslid programma. Over Werners toekomst werd ook gestemd, maar hij mocht blijven (unaniem ook).

Rabobank

Als sluitstuk van de ALV-avond bij de Rabobank (dank voor de gastvrijheid!) werd de nieuwe overeenkomst ondertekend; deze had Harry nog met Werner en de bank voorbereid maar de ondertekening was de eerste daad van Johan als nieuwe voorzitter. Secretaris Heleen de Waard tekende mee en namens de Rabobank waren dat Peter van Zomeren en Angela Alessie. Fijn dat we de samenwerking weer met een jaar verlengen! De bank biedt nieuwe leden, die zakelijk bij haar bankieren, liefst 50% korting op het lidmaatschapsgeld in het eerste jaar.

Op de aansluitende netwerkborrel werd gezellig nagepraat en vonden de hapjes en drankjes gretig aftrek. Nogmaals hartelijk dank Rabobank.

CJBD2020 02alv 01
CJBD2020 02alv 02
CJBD2020 02alv 03
CJBD2020 02alv 04
CJBD2020 02alv 05
CJBD2020 02alv 06
CJBD2020 02alv 07
CJBD2020 02alv 08

Foto's: Anke Bot Fotografie