Overzicht van onze evenementen

Maandelijks organiseert CJBD evenementen voor leden en geïnteresseerden. Hier vind je een overzicht van afgesloten evenementen en de daarbij behorende foto’s. De geplande evenementen vind je onder Agenda.


Leuke en minder leuke fiscale tips

Keetie Duijkers van onze partner BDO had voor ons traditiegetrouw de belastingplannen weer uitgeplozen. Dat leidde tijdens onze ontbijtsessie tot enkele leuke, maar ook minder leuke fiscale tips.

Maar als eerste opende voorzitter Harry Eskes de bijeenkomst en bedankte Matthijs van Muijen – voorzitter van de Voedselbank Dordrecht – voor de gastvrijheid. CJBD schonk weer levensmiddelen en ook enkele leden sloten daarbij aan.
Bovendien was er dit jaar als extra een waardecheque voor brandstof. “Daar zijn we enorm blij mee”, zei Matthijs van Muijen, “want onze auto’s rijden heel wat af!”

Dankzij de strakke uitleg en aanvullingen van Keetie kregen pdfde belastingplannen 2019 (zie pdf) meer betekenis. Er staat ons komend jaar, én de daaropvolgende jaren, best wat te wachten. En, zoals Keetie toelichtte, niet allemaal louter positieve veranderingen. Om een en ander in een beter kader te gieten, gaf Keetie ook gevolgen voor de jaren ná 2019 aan.

Wat ook traditie is, is dat Keetie kijkt naar veranderingen en voortgang van de omschakeling van VAR naar DBA. Wel, die is er dit jaar nauwelijks: nog even vaag als de afgelopen jaren! Wel vertelde ze ons waarop écht te letten om niet de verdenking van mogelijke schijnzelfstandigheid op te roepen.

Keetie’s collega Michelle Koppenhagen sloot af met een toelichting op BDO’s nieuwe afdeling Analytics en de mogelijkheden die dit biedt in de vorm van een (veelomvattend) administratiepakket. Voor volgend jaar november hebben de afspraak al genoteerd!

 

CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 1
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 2
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 3
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 4 3
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 5
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 6
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 7
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 8
CJBD November2018 BDO Voedselbank AnkeBotFotografie 9

Foto's: Anke Bot Fotografie