Overzicht van onze evenementen

Maandelijks organiseert CJBD evenementen voor leden en geïnteresseerden. Hier vind je een overzicht van afgesloten evenementen en de daarbij behorende foto’s. De geplande evenementen vind je onder Agenda.


Een avond met vergezichten

Tja, maandag 9 april: de algemene ledenvergadering en de fiscale vergezichten met partner Verstegen. Al meerdere jaren de combinatie die bij veel leden “misschien wat moeilijk ligt”. De avond begint vanwege de ALV altijd extra vroeg en ‘fiscus en financiën’ boeit niet iedereen als onderwerp.

Desalniettemin is het ook altijd de avond dat er besluiten worden genomen en dat ieder dankzij de tips en ‘de nadenkers’ van Gerrit-Jan Sikkema van Verstegen weer wijzer de deur uitgaat. In de ALV was er het verslag van de kascommissie (“goedgekeurd, ofwel décharge gegeven”), de begroting voor 2018 (ook goedgekeurd) en het afscheid van Koos Schenk als penningmeester en Arne Verwoert als algemeen bestuurslid, met coördinatie Leden.

Bedankt Koos en Arne

Voorzitter Harry Eskes bedankte Koos met een grote bos bloemen en dinerbon voor schitterend werk de afgelopen jaren – “mede dankzij jou staat de vereniging er zo gezond voor” - en vond het jammer dat een opvolger nog niet geïnstalleerd kon worden. Hoewel het lastig lijkt iemand te vinden, overlegt het bestuur binnenkort met een kandidaat-penningmeester. Helaas was Arne door vakantie afwezig; het bestuur zal hem later bedanken.

Reservering

Belangrijk punt was het goedkeuren van het bestuursvoorstel om een deel van onze (ruime) reserve te reserveren om voor enkele bijeenkomsten per jaar een goede (betaalde) spreker uit te nodigen. Liever natuurlijk óók die goede spreker voor niets, maar met een gebudgetteerd bedrag achter de hand komen we nóg beter tegemoet aan de wens van de leden – zo bleek uit de enquête – om (veel) kennis en informatie te krijgen via de bijeenkomsten.

Goede formule

Na een korte onderbreking was het woord aan Gerrit-Jan Sikkema van Verstegen; partner en tegelijkertijd gastheer van deze avond. Vooraf had hij, zo opende hij zijn betoog, geworsteld met de vraag “hoe houd of maak ik het nou interessant, want fiscus en financiën staan bij ondernemers niet bovenaan hun wensenlijstje”. Door te kiezen voor stellingen en daarover te discussiëren, vond hij een goede formule. Want er werd volop geluisterd en vragen en opmerkingen over stellingen en uitkomsten werden er volop gesteld. Meer dan nuttig, dus.
De borrel en hapjes na afloop waren prima als altijd. Kunnen we bij Nannings gewoon op vertrouwen.

CJBD 2018 04 1
CJBD 2018 04 2
CJBD 2018 04 3
CJBD 2018 04 4
CJBD 2018 04 5
CJBD 2018 04 6