Overzicht van onze evenementen

Maandelijks organiseert CJBD evenementen voor leden en geïnteresseerden. Hier vind je een overzicht van afgesloten evenementen en de daarbij behorende foto’s. De geplande evenementen vind je onder Agenda.


Volop discussie

In een echte Lagerhuis-setting – met rijen stoelen tegenover elkaar – vond maandag de pré-verkiezingsavond van CJBD bij de DuurzaamheidsFabriek in Dordrecht plaats.
Dankzij meerdere aankondigingen waren tientallen bezoekers en leerlingen van het DaVinci College op de bijeenkomst af gekomen. Om te luisteren naar en debatteren met 9 politici, die klaar staan de Tweede Kamer binnen te stormen.

Na zijn welkomstwoord gaf voorzitter Jeroen Put het stokje over aan discussieleider Ben Corino. Hij introduceerde de politici, legde de stellingen voor en bewaakte de discussie.

Er werd stevig gedebatteerd (voor het meer uitgebreide verslag zie www.cjbd.nl/evenementen), waarbij de politici zich alvast opwarmden voor hun werk in de Kamer.
Daarna meldde Jeroen Put dat hij stopt als voorzitter van CJBD. Hij gaf aan dat zijn rol, zoals hij die graag invult, klaar is. Tijd een geschikte opvolger te vinden. Het bestuur, zei Jeroen, draagt mede-bestuurslid Harry Eskes voor. Maar in een vereniging kan ieder lid die ondersteuning krijgt, zich kandidaat stellen. In april is de ALV, dan kan de opvolger/-ster benoemd worden.
De avond werd in stijl met drankjes en hapjes afgesloten. De volgende bijeenkomst is 30 maart a.s. bij partner Ten Holter Noordam.

De stellingen (met hun inleiding) en hoe daarop gereageerd werd:

Stelling 1

Inleiding: Er zijn mensen als ondernemer begonnen, omdat ze geen werk konden c.q. kunnen vinden in loondienst.

Stelling: Als je uit pure nood een bedrijf begint, heb je veel mazzel nodig of je vervalt alsnog in de bijstand!

Daar werd direct fanatiek op gereageerd door zowel de SP als de Ondernemerspartij. Ronald Portier van de SP gaf aan dat veel zelfstandigen onvrijwillig ondernemer zijn en de voorkeur zouden geven aan een vaste baan en dat de huidige regelgeving dat helaas in de hand werkt. Jos de Vries van de ondernemerspartij bracht daar tegenin aan dat ondernemers trots moeten zijn op hun ondernemerschap en zeker niet zielig zijn. Nico Drost van de ChristenUnie bracht daar tegenin dat niet alle ondernemers bewust kiezen voor het ondernemerschap en dat de wetgeving te onduidelijk is op dit vlak. Els Boot van de PvdA gaf aan meer ondersteuning te willen voor de ZZP’er o.a. op het gebied van opleiding. Ook bracht zij ter sprake dat de wet DBA aangepast moet worden. Daar was ook Arend Meijer van D66 het mee eens; de wet was een goed initiatief maar werkt helaas niet. Niels van den Berge van GroenLinks voegde toe dat schijnconstructies moeten worden voorkomen, maar dat er niet te zwart/wit geoordeeld moet worden. Veelal politici aan het woord geweest in de 1e ronde.

Stelling 2

Inleiding: Verplicht pensioen én een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn een goed streven?

Stelling: De politiek draait de – vrije! – ondernemer nu na jaren alsnog de duimschroeven aan!

Jasper Mos van de VVD vindt dat de ondernemer zelf mag kiezen. Ruimte aan de ondernemer, geen verplichting opleggen vanuit de overheid. Peter Koote gaf als eigenaar van een Schilderbedrijf aan dat de keus bij de ondernemer zou moeten liggen. Met name verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is voor veel beroepen onbetaalbaar. Ook D66 is voor individuele keuze van de ondernemer. Ook Angela Gijzen van Rabobank Drechtsteden bevestigde dat verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door veel ondernemers als duur ervaren wordt. Ook GroenLinks is voor vrije keuze, maar gaf wel aan dat het goed zou zijn als er meer collectieve regelingen zouden zijn om het betaalbaar te houden. De SGP wil het pensioen niet verplichten, maar wel het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid reguleren. Een ondernemer die als financieel adviseur werkt gaf aan dat hij het verstandig zou vinden om de keuze aan de ondernemer te laten, maar dat er door ondernemers wel meer gereserveerd zou moeten worden. De PvdA wel pensioen aan de ondernemer laten, maar verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid verplichten i.c.m. collectiviteit. Ondernemer Jan Veth gaf aan dat ondanks de forse investeringen die hij heeft gedaan in het veilig kunnen uitoefenen van zijn beroep (Bliksembeveiliging) de premie voor het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid onbetaalbaar is. De PvdA haakte daarop in dat het goed zou zijn om arbeidsongeschiktheid te verrekenen in het uurtarief, zodat een deel door de opdrachtgever betaald kan worden. De ondernemerspartij vindt het echt onzin om tarieven te gaan reguleren.

Stelling 3

Inleiding: Lesprogramma’s op scholen sluiten te weinig aan bij wat op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven feitelijk gevraagd wordt.

Stelling: Het is de hoogste tijd voor meer geld voor beter aansluitend onderwijs, met onder andere (op alle niveaus) aandacht voor ondernemersvaardigheden!

De ChristenUnie gaf aan het ondernemersklimaat op scholen te willen stimuleren. En dat er daarnaast oog moet zijn voor het tekort aan technisch personeel. Één van de Da Vinci studenten gaf aan dat het geld voor onderwijs te weinig niet naar de student zelf gaat en dat je je door te gaan studeren helaas in de schulden werkt. Ook gaf hij aan dat er meer geïnvesteerd moeten worden in voldoende capabele docenten. Het lerarentekort is schrijnend. De ondernemerspartij gaf aan dat de jeugd vrij moet kunnen studeren en zich geen zorgen zou moeten hoeven maken over het financiële aspect. GroenLinks wil het lesgeld halveren, meer salaris naar docenten en meer aandacht voor het beroepsonderwijs. Een ondernemer gaf de student een weerwoord op het financiële aspect; als je een duidelijk beeld hebt waar je naartoe wilt dan heb je ook meer motivatie om daar te komen en ben je bereid in jezelf te investeren. De SP wil het leenstelsel afschaffen en de leermiddelen aan de leerlingen ter beschikking stellen. Ondernemer Paul Boon gaf aan dat het kabinet de KvK heeft uitgekleed de afgelopen jaren en dat daardoor de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven verslechterd is.

Foto's: Anke Bot Fotografie

CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat
CJBD Maart 2017 verkiezingsdebat