Overzicht van onze evenementen

Maandelijks organiseert CJBD evenementen voor leden en geïnteresseerden. Hier vind je een overzicht van afgesloten evenementen en de daarbij behorende foto’s. De geplande evenementen vind je onder Agenda.


Unaniem!

Tijdens de algemene ledenvergadering van CJBD (11 april jl.) stemden de aanwezige leden unaniem in met: de herverkiezing van Jeroen Put als voorzitter, Lia Veth als de nieuwe secretaris en een iets hogere contributie inclusief lagere eigen bijdrage. Ook werd – met een feestelijk tintje en mooie, warme woorden – afscheid genomen van Nel de Korte en Enrico van Waveren als bestuursleden.

Jeroen blikte terug op 2015 en de activiteiten die dat jaar plaatsvonden. En kon het niet nalaten ook terug te kijken op de eerste maanden van 2016 en het geslaagde jubileumfeest! Daarna lichtte, met zijn gebruikelijke duidelijkheid, penningmeester Koos Schenk de jaarrekening 2015 toe; die was goedgekeurd door de kascommissie (Paulus Boon en Joop Oudebeek). Ook ging de vergadering met de begroting 2016 akkoord.

Contributie en eigen bijdrage
De vergadering hoorde van Jeroen het bestuursvoorstel over de contributie 2016. Deze was al jaren niet verhoogd en van de 2 keuzes ging de vergadering unaniem akkoord met een contributieverhoging tot 145 euro en een verlaging van de eigen bijdrage bij evenementen naar 10 euro. De prijs voor niet-leden hiervoor blijft 20 euro.

Introducé
Nieuw is, dat leden eenmaal per jaar een ondernemer die nog geen lid is, gratis mogen meenemen naar een bijeenkomst waarvoor een eigen bijdrage geldt. Zo geef je als lid iets leuks weg en werken we samen aan onze groei.

Speciaal dankwoord
Met een speciaal dankwoord voor Esther van der Kaag van Dordt Onderneemt stond Jeroen stil bij het feit dat zij stopt vanwege een andere functie bij de gemeente. “Esther draagt haar rol over aan haar opvolgster, Boukje van de Ven. Dus Dordt Onderneemt blijft partner, maar ik wil Esther extra bedanken voor de uitstekende en constructieve samenwerking, sinds de start van mijn voorzitterschap. Vooral het Mentorenproject is voor de vereniging en de leden waardevol.”

Kennis opdoen
Op de aansluitende open bijeenkomst waren de circa vijftig aanwezigen blij met de extra kennis over ‘van VAR naar DBA’ - door fiscalist Sjoerd Kuiper van partner Verstegen Accountants - en over ‘erfrecht en (levens-) testament voor ondernemers’ - door notaris Eva van Dorst-Dijkers van het gelijknamige notariskantoor in Maasdam. Daarna was er nog ruim tijd om gezellig te netwerken en nieuwe contacten te leggen.

Foto's: Anke Bot Fotografie

Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!
Unaniem!