Disclaimer, Design, Auteursrecht

Disclaimer

Dit is de site van Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden (CJBD), gevestigd in Dordrecht. Bij het ontwerpen en samenstellen is de grootste zorg besteed.
Mocht u problemen ondervinden, laat dit dan weten door een e-mail. Wij doen dan onze uiterste best om het probleem te verhelpen. CJBD accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze site of door onvolledigheid op welke manier ook.
Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door CJBD is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de
aansprakelijkheid van CJBD, wordt verwezen naar de Kamer van Koophandel-inschrijving, onder nr. 40324354 te Dordrecht. Deze website bevat links naar sites van derden en CJBD is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik hiervan.


Design

Technische realisatie website en onderhoud: 1-2-appletree (www.1-2-appletree.nl)
Foto’s: Anke Bot Fotografie (www.ankebotfotografie.nl)
Redactie en coördinatie: ELDA PR (www.eldapr.nl)

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde
voorbehouden aan CJBD dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CJBD dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.